Gredby klockstapel ska rivas

Gredby klockstapel
Gredby klockstapel

Höga underhållskostnader och saknad av kulturhistoriskt värde gör att Gredby klockstapel ska rivas.

– Klockstapeln är i dåligt skick och det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera den, säger Lars Ericson, fastighetsförvaltare i Eskilstuna församling.

Arbetet som krävs för att restaurera och återställa klockstapeln är dyrt och omständligt. Limträbalkar ska bytas och underhållas årligen. Även klockstapelns tak behöver tjäras vart 4:de år.

Klockstapeln är inte K-märkt och har heller inte något kulturhistoriskt värde – därför är den inte berättigad till kyrkoantikvarisk ersättning.

Rivningsarbetet är igång och beräknas vara färdigt den 18 oktober.


Om Gredby klockstapel

Klockstapeln uppfördes 1964 på tomten framför Gredbys kyrksal med ambitionen att några år senare bygga en tillhörande kyrka. Kyrkan byggdes aldrig, istället flyttades en av klocktornets klockor till Mariakyrkan. Gredby kyrksal har inte använts på många år. Klockstapeln fyller därför ingen funktion och har tagits ur bruk.