LRF:s nye ordförande på Sverigeturné

LRF
Palle Borgström, förbundsordförande LRF.

Palle Borgström valdes till ny förbundsordförande på LRF:s stämma i maj. Den 12 oktober besöker han för första gången Södermanland och Östergötland i sin roll som ordförande. Besöket är starten på en turné över hela landet.

Det viktigaste målet för förbundet är att regeringens beslutade livsmedelsstrategi genomförs i praktiken. Målet är att Sveriges bönders konkurrenskraft ska förbättras och att svensk livsmedelsproduktion ska öka.

Tillsammans med regionernas ledare inom förbundet besöker Palle Borgström platser som speglar möjligheter och utmaningar som de sörmländska och östgötska jord- och skogsbruksföretagarna står inför i sin vardag.

Näringslivsutveckling, de kraftigt växande viltstammarna och avvägningen mellan exploatering och bevarande av åkermark är diskussionsämnen under dagen.


Fakta LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns över hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.