S:t Eskil kristnar vikingar

Runt 1000-talet, ingen vet exakt när, kom till platsen där Fors kyrka nu ligger, en engelsk biskop vid namn Eskil. Han kom från England för att försöka omvända alla hedningar till att bli kristna. Platsen dit han kom kallades då för Tuna by som låg vid Eskilstunaån, som på den tiden hette Näria å. Man tror, men vet inte säkert, att han kom i en båt. Vid Fors kyrka finns en staty där man kan se S:t Eskil stå i en båt. Under Fors kyrka fann man 1972 resterna av en gammal träkyrka som var S:t Eskils.

Eskil
Eskil kommer till Tuna by med båt, staty vid Fors kyrka, Eskilstuna.

Att S:t Eskil valde just den platsen berodde på att ån på den tiden var livligt trafikerad och att i området fanns viktiga hedniska platser som behövde kristnas. Bl.a. fanns i Fröslunda en viktig offerplats till Guden Frej (Frej betyder Frö därav namnet på Fröslunda) Visserligen fanns det redan de som hade kristnats där, men enligt Eskil så skulle alla bli kristnade, det fick inte finnas några hedningar kvar.

En dag får S:t Eskil reda på att det ska bli ett stort blot i Strängnäs d.v.s. en stor offerfest. Han kastade sig upp på sin häst och galopperade iväg till Strängnäs. Väl framkommen hade blotet redan börjat. Han kastade sig av hästen, sprang fram till blotet och höll ett dundrande strafftal och förtalade Guden Tor. Det fick Strängnäshedningarna att se rött. De började att stena S:t Eskil, som flydde för livet, men hedningarna hann ikapp honom och fortsatte med steningen tills S:t Eskil var död.

Eskil
S:t Eskils minnessten i Strängnäs.
St: Eskils källa.

När S:t Eskils folk kommer för att hämta hem honom, sprang det upp en klar källa ur jorden då de lyfter upp honom. Denna lilla källa finns kvar än idag i Strängnäs där även en minnessten är rest. Numera går det även förbi en pilgrimsled där.

När Eskils folk kom hem med Eskil till ett ställe där Slottsskolan ligger idag så orkade de inte bära honom längre, och dessutom så gjorde en tjock dimma att de inte kunde se något. De begravde S:t Eskil på platsen och byggde en kyrka där till hans minne. Omkring kyrkan byggdes senare Sveriges första kloster, men det klostret fick sedan ge plats för Eskilstuna slott som byggdes där, som i sin tur brann ner år 1680.

S:t Eskils minnesstaty intill Slottskolan.

S:t Eskil dog den 11 juni, men har fått den 12 juni som sin dag. Vid hans minnesstaty som står intill Slottsskolan läggs det blommor och tänds ljus varje år den 12 juni, men även på andra årstider finns där blommor och ljus.

Eskilstuna har fått sitt namn från S:t Eskil tror man. Tuna betyder stad, alltså Eskils stad. Men det finns en annan version av hur Eskilstuna fick sitt namn. Enligt fornfranska och fornengelska betyder Eskil förbiflytande vatten, och Tuna betyder inhägnade gårdar. Eskilstuna kan alltså ha betydelsen: Dem vid strömmen inhägnade gårdarna. Sedan får man personligen tycka vad som passar bäst. För mig är det Eskils stad.

Text och bilder: Maj Jensen