Eskilstuna kommuns medarbetare är nöjda på jobbet

Eskilstuna kommuns medarbetareEskilstuna kommuns medarbetare känner sig motiverade på jobbet och ger ett gott betyg till ledarskap och styrning. Det visar årets medarbetarundersökning.

Det kommunövergripande resultatet av medarbetarundersökningen är nu sammanställt. Totalt har 6 600 av Eskilstuna kommuns medarbetare svarat på enkäten vilket motsvarar 78 procent av alla anställda.

Resultatet visar en förbättring inom huvudområdet hållbart medarbetarengagemang där frågorna handlar om motivation, ledarskap och styrning. Resultatet är index 80,4 vilket kan jämföras med 79,6 förra året. Ett resultat över 75 anses som bra och rikssnittet är 78. Högst motivationsnivå har de medarbetare som jobbat i kommunen i två år eller kortare tid. De ger även ett högt betyg till ledarskapet.

– Vi ser en positiv trend med förbättrade resultat i medarbetarundersökningen under flera år. Det visar att både chefer och medarbetare tar de här frågorna på allvar. Extra roligt är att våra nya medarbetare ger sin arbetsgivare ett bra betyg, vilket är viktigt med tanke på de utmaningar vi har inom kompetensförsörjningen för vissa yrkeskategorier, säger Ingrid Sköldmo, tillfördordnad HR-direktör.

– Det här är ett bra resultat. Eskilstuna är en kommun i stark utveckling vilket också innebär att medarbetare och chefer sätts på prov. Trycket på våra verksamheter ökar och fler barn ska lära sig räkna och skriva, fler ska ha någonstans att bo, och ha en aktiv fritid. Jag är stolt över våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Förutom frågor om motivation, ledarskap och styrning bestod undersökningen även av frågor om stolthet, kränkande särbehandling samt hot och våld.

På frågan hur många som är stolta över att jobba i Eskilstuna kommun svarar 84,3 procent att det stämmer helt eller ganska bra.

Samtidigt bekräftar kommunens undersökning att kränkningar och hot generellt ökar i samhället.

– Vi ser att den sociala arbetsmiljön blir tuffare och därför ville vi följa upp det i undersökningen. Vi är medvetna om det och vi jobbar på olika sätt inom ramarna för vårt systematiska arbetsmiljöarbete för att motverka hot, våld och kränkande särbehandling, säger Ingrid Sköldmo.