Julita gård föreslås till Unescos världsarvslista

Unescos världsarvslista
Julita gård. Foto: Peter Segemark

Riksdagsledamöter från Sörmland med Fredrik Olovsson i spetsen har inlämnat en motion till riksdagen om att Julita gård i Sörmland ska tas med i Unescos världsarvslista. Det skulle i så fall bli Sörmlands första världsarv, skriver Katrineholms-Kuriren.

I motionen betonar Fredrik Olovsson och hans tre partikamrater Julita gårds långa historia och unika helhet.

— Julita är en unik miljö. Här finns förutom herrgården även en lång rad andra byggnader som brandstationen med anor från 1700-talet, gårdsmejeriet i Schweizerstil, livstallet, växthuset och tegelbruket. Det skapar en helhet som förstås ska skyddas och bevaras men som även borde ges status som världsarv, säger Fredrik Olovsson i ett pressmeddelande.

Hårda krav för att hamna på Unescos världsarvslista

Det är FN-organisationen Unesco som sedan 1972 beslutar och upprätthåller listan över världsarven. En världsarvskommitté kommer så småningom besluta om Julita gård uppfyller de krav och kriterier som ställs. Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten.

I Sverige finns det hittills 15 världsarv på olika platser i landet, bland annat Birka, Visby, Skogskyrkogården i Stockholm, Höga kusten med flera. Drottningholms slottsanläggning var Sveriges första världsarv som valdes in 1991. Att hamna på denna lista är en lång process som kan ta flera år.