Förorening ökar på Nordpolen

Nordpolen

Förorening på Nordpolen av plast visar hur långt den sprider sig.

Aldrig tidigare har forskare sett förorening i sådan mängd på Nordpolen. Smältande is låter föroreningen tränga längre norrut och det kan få stora konsekvenser för befintligt djur- och växtliv. Plast finns överallt. I haven, i storstadsluften och i vårt dricksvatten. Och nu dyker det också upp på platser dit människor inte ens färdas. På några av de mest isolerade områdena av Nordpolen.

En grupp brittiska forskare gjorde den ytterst deprimerande upptäckten när de hittade stora plastbitar och polystyren (frigolit) flytandes i en sjö. Forskarna blev mycket överraskade över plastfyndet, eftersom området har varit otillgängligt i decennier. Forskarna vet sedan förut att många av de floder som mynnar ut i Norra ishavet är förorenade, och att tidigare så har Arktis varit skyddat av isen.

I takt med att isen smälter så är forskarna rädda att ännu mer avfall kommer att leta sig fram till Nordpolen. Plastavfall skapar redan problem för djurlivet världen över, både i hav och på land.

Källa: illvet.se