Rothoffsparkens lekplats läcker mikroplaster

Mikroplaster
Rothoffsparkens lekplats, intill Eskilstunaån mitt emot Munktellmuséet, med så kallad multiplaner. Foto: Arne Östlund
Enligt en nyligen gjord masteruppsats läcker lekplatser med  så kallade multiplaner stora mängder av mikroplaster. Lekplatsen i Rothoffsparken har en sådan beläggning och sprider stora mängder av detta.

Mikroplaster har visat sig utgöra en stor miljöfara. Allt människor gör påverkar miljön på något sätt. Under årtusenden har vår jord kunnat hantera detta. Men de senaste hundra åren har det skett en förändring. Det moderna samhället påverkar omvärlden mer än vad jorden hinner rena. Antalet saker som har miljöpåverkan ökar lavinartat.

Det moderna samhället använder mycket plast. Användningen av plast är en naturlig del av vår vardag. Plastens positiva egenskaper är att den är vattentät, hållbar och slitagetålig. Men detta gör samtidigt att den är motståndskraftigt mot biologisk nedbrytning.

Plast har den egenskapen att den inte bryts ner utan faller sönder i mindre och mindre partiklar vilka har fått benämningen mikroplaster. Mikroplaster definieras som alla plastbitar med en storlek mindre än 5 mm. Dessa små partiklar hamnar förr eller senare i naturen och ackumuleras, i synnerhet i haven. På senare år har detta uppmärksammats stort eftersom det påverkar det marina livet synnerligen negativt.

Det har konstaterats att mikroplaster påverkar filtrerande organismer, ryggradslösa djur, fiskar och däggdjur på många sätt. Äter de dessa kan det orsaka fysiska problem i matsmältningskanalen men också svält. Miljögifter som t.ex. PCB och POP koncentreras på dess ytor och frigörs i matsmältningskanalen.

I all plast tillsätts kemikalier för att de ska få rätt egenskaper. Mikroplasternas kemikalier frigörs sedan i matsmältningskanalen hos de organismer som får i sig dem. De flesta studier som gjorts har gjorts i marina miljöer, men ny forskning visar att man funnit dem även hos daggmaskar.

2016 publicerade Svenska miljöinstitutet IVL en rapport över svenska kallor för mikroplaster till den marina miljön. Den största boven i dramat är däckslitage och beräknas ge upphov till 1640-2460 ton mikroplast per år. Den näst största källan är konstgräsplaner.

I juni 2017 publicerades en masteruppsats vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet med titeln Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster? Författaren Jens Andersen Hörman undersökte lekplatser i Lomma kommun för att se om de läckte detta till miljön.

I uppsatsen konstaterade han att många lekplatser med plastbeläggning, så kallade multiplaner, läckte stora mängder mikroplaster. Och han konstaterade också att man vid anläggande av den här typen av ytor bör ta hänsyn till spridningsvägarna genom att t.ex. ta fram rutiner for att förhindra spridning. Dessutom ansåg han att man bör ifrågasätta anläggning av nya multiplaner, just med tanke på utsläppen av mikroplaster dessa ger upphov till.

Mikroplaster funna i Rothoffsparkens lekplats

Hur ser det då ut i Eskilstuna? Rothoffsparkens lekplats är en lekplats med multiplaner. Etunanytt.se besökta denna lekplats och gjorde en okulärbesiktning av närområdet för att se om det fanns spridning av mikroplaster även här. Inom en meter från multiplanen var mängden mikroplaster mycket stor, för att successivt minska med avståndet. Men fortfarande 5 meter från lekytan var mängden mikroplaster betydande.

Att stora mängder mikroplaster läcker från lekplatsen i Rothoffsparken känns lite olustigt med tanke på närheten till Eskilstunaån och vilka konsekvenser detta skulle kunna få på livet där. Sedan vet man inte om mindre barn ser dessa bitar och stoppar i sig dem och vilka konsekvenser detta skulle kunna få.

Mikroplaster
Stora mängder gröna mikroplaster funna i gräset runt lekplatsen. Foto: Arne Östlund
Mikroplaster
Så långt bort som 5 meter från multiplanen fanns betydande mängder av mikroplast. Foto: Arne Östlund