Församlingsbor uppmanas kandidera till församlingsråden

församlingsråden
Klosters kyrka, Eskilstuna. Foto: Magnus Hindsjö
Kyrkovalet skapade ett stort engagemang. 16,1 procent av medlemmarna i Eskilstuna församling röstade, mot 9,9 procent i valet år 2013. Nu uppmanar kyrkoherde Johan Hedlund och kyrkorådets ordförande Birgitta Ehrenström engagerade församlingsbor att ta ett steg till: Att kandidera till församlingsrådet.

Nu när Eskilstuna församling bildar pastorat tillsammans med Västra Rekarne församling behöver det finnas ett församlingsråd i varje församling, ett råd som ska arbeta nära verksamheten.

– Genom att vara med i församlingsråden har man möjlighet att påverka kyrkan i lokalmiljön. Det skulle stärka demokratin inom Svenska kyrkan ytterligare, säger Johan Hedlund.

Han uppmanar därför alla som är engagerade i kyrkan att komma på nomineringsmötet för Eskilstuna församling, som äger rum i Klosters kyrka 12 november direkt efter högmässan kl. 11:00. I Västra Rekarne församling äger nomineringsmötet rum samma tid i Lista kyrka kl. 16.00. Man kan antigen kandidera själv, eller också föreslå någon annan som kan tänka sig att engagera sig lite extra.

Det högsta beslutande organet i det nya Eskilstuna pastorat är kyrkofullmäktige. Fullmäktige utser ledamöter både till kyrkorådet, som styr hela pastoratet, och församlingsråden som ansvarar för gudstjänst- och församlingslivet i de lokala sammanhangen. Där finns det stor möjlighet för den enskilde församlingsbon att påverka.

För att vara valbar till församlingsrådet behöver man vara döpt, 18 år gammal och medlem i någon av församlingarna inom pastoratet. Man kan inte vara anställd i pastoratet i högre grad än 20 procent. Nomineringsmötet den 12 november kommer att ledas av en ordförande utsedd av kyrkorådet. Sedan beslutar kyrkofullmäktiga vilka av kandidaterna som utses till församlingsrådet.