Tusentals fler anställda i äldreomsorgen

äldreomsorgen
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I onsdags presenterade Socialstyrelsen sin utvärdering av regeringens bemanningsmiljarder för 2016. Utvärderingen visar att satsningen gett över 5000 fler årsarbetskrafter inom äldreomsorgen. Satsningen har både inneburit att ny personal kunnat anställas och att befintlig personal kunnat gå upp i arbetstid.

– Personalen är det absolut viktigaste för att Sveriges äldre ska få en bra äldreomsorg. Regeringen har satsat 2 miljarder per år för att öka bemanningen. Nu ser vi resultaten, säger äldreminister Åsa Regnér.

Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen påbörjades i juli 2015

Kommunerna har i första hand använt satsningen för bättre kontinuitet, bättre bemanning nattetid och aktiviteter för en meningsfull tillvaro och trygg hemgång efter sjukhusvistelse för äldre. Många kommuner har också använt pengarna till att höja sysselsättningsgraden för personalen.

Genom satsningen har kommunerna framförallt anställt fler undersköterskor (3245 årsarbetskrafter), men också vårdbiträden (886), sjuksköterskor (282), arbetsterapeuter (140) och fysioterapeuter (124). Några kommuner har dessutom satsat på dietister, kock, kallskänka eller vårdhundsförare.

Källa: regeringen.se