Otillräckliga besked från Åsa Regnér

personliga assistansen
Åsa Regnér och Maria Persdotter.
Den personliga assistansen är akut hotad sedan Försäkringskassan nyligen presenterade sin tolkning av en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Den 6 november meddelade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att hon kommer att föreslå en lagändring.

– Ministerns besked idag kännetecknas av för lite för sent och är inte i närheten av att kunna stoppa den pågående krisen inom personlig assistans, säger Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

RBU har enträget larmat om den neddragningarna inom den personliga assistansen under lång tid och i september 2016 krävde organisationen ett akut nödstopp för indragna assistansbeslut. Sedan dess har den negativa utvecklingen accelererat och kulminerade med förra veckans rättsliga ställningstagande från Försäkringskassan.

Enligt Försäkringskassans tolkning ska personlig assistans nu endast beviljas för tid då assistenten är aktiv och inte för tid när assistenten behöver finnas till hands mellan olika aktiviteter då behov kan uppstå.

– Att så många barn och vuxna har förlorat sin personliga assistans de senaste åren beror inte på domen från i somras. Regeringen måste alltså omgående göra betydligt mer än detta, säger Maria Persdotter.

RBU har tagit initiativ till landsomfattande manifestationer på den internationella funktionshinderdagen, söndagen den 3 december. En samlad funktionshinderrörelse har ställt sig bakom manifestationen som kräver att regeringen omedelbart ingriper i den pågående assistanskrisen.

Bilden på Åsa Regnér tagen av Kristian Pohl/Regeringskansliet.