Julhandeln förväntas slå rekord i år igen

JulhandelnAlla tecken tyder på att det kommer att bli en god jul för de svenska konsumenterna. Hushållen är köpstarka, optimistiska och växer i antal. HUI Researchs prognos är att julhandeln i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Den svenska ekonomin är för närvarande stark och injicerad av minusräntan som driver konsumtion. Detaljhandelns försäljning har hittills under 2017 utvecklats stabilt och julmånaden december väntas inte avvika från mönstret. Julhandeln i år kommer, tack vare köpstarka och optimistiska hushåll samt ett växande köpkraftsunderlag, att slå rekord. Tillväxten i december månad 2017 förväntas bli 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 78,5 miljarder kronor.

− Vi har ett konjunkturläge som driver konsumtion och ger handeln en stark försäljningsökning, vilket gynnar årets julhandel,säger Jonas Arnberg, VD HUI Research. Att omsättningen ökar innebär dock inte att det är goda tider för alla handlare. Under 2017 har en stor del av försäljningstillväxten i sällanköpsvaruhandeln gått till e-handeln och julhandeln kommer att se likadan ut, det vill säga att julhandelns tillväxt sker på nätet.

Branschprognoser
I goda tider tenderar sällanköpsvaruhandeln att utvecklas bättre än dagligvaruhandeln. Samma mönster väntas i årets julhandel. Dagligvaruhandelns försäljning bedöms stiga med 2,5 procent medan sällanköpsvaruhandelns bedöms stiga med 3,5 procent i löpande priser.

Möbelhandeln årets vinnarbransch
De hemrelaterade branscherna är pålitliga tillväxtlokomotiv i detaljhandeln. Möbelhandeln har utvecklats starkt i år och branschen väntas bli den som går starkast även i december. Branschen går hand i hand med den samhällsekonomiska utvecklingen. Prognosen landar på en tillväxt om 5,0 procent för möbelhandeln i december.