Närproducerat viltkött serveras nu på Gökstenskolan

viltköttEskilstuna kommun serverar nu ekologiskt hållbart kött på Gökstenskolan i Torshälla. På fredagens meny till eleverna var det Vilttema med viltkött från sörmländska skogar. Ett led i kommunens satsning på ekologiskt hållbar mat.

Upphandlingsenheten på Eskilstuna kommun initierade i våras ett försök att hitta en lokal leverantör av viltkött. Viltkött är ett hållbart livsmedel och positivt i beräkning av uppsatta krav för KRAV/ekologiska livsmedel. Det är dessutom en del av kommunens strategi för mer närproducerad mat. Vildsvin identifierades som det lämpligaste djuret utifrån tillgång, pris och hantering bland köken. Färs av vildsvin anses vara den bästa styckdetaljen.

Ett av kommunens så kallade strategiska mål är ekologisk uthållighet. Servering av vilt kött bidrar till att minska klimatpåverkan. Samtidigt har utbredningen av vildsvin blivit allt för omfattande och jakt är därför nödvändigt. Genom att använda lokala producenter bidrar kommunen också positivt till sysselsättningen i länet.