Tillsammans mot arbetslösheten i Eskilstuna

Tillsammans mot arbetslöshetenFredagen den 17 november samlas cirka 180 personer i Parken Zoo under den gemensamma parollen: Tillsammans mot arbetslösheten – för fler i jobb. Dagen består av en workshop med representanter från bland annat kommunen, arbetsförmedlingen, näringslivet, fackförbunden och politiker i Eskilstuna.

– Kodordet är tillsammans eftersom det är med gemensamma krafter som vi kan komma fram till konkreta och kanske helt nya lösningar för att få fler personer i jobb och därmed nå vårt mål med att nå ner till 10 procents arbetslöshet år 2020, säger kommundirektör Pär Eriksson.

Kommunalrådet Jimmy Jansson, kommundirektör Pär Eriksson och arbetsförmedlingens chef Kristina Bengtsson inledningstalar följt av två specialinbjudna gäster: Monica Ståhl, marknadsområdeschef vid arbetsförmedlingen och Annica Dahl statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

– Efterfrågan på arbetskraft är stor i Eskilstuna vilket är mycket positivt. Arbetslösheten är också lägre än på många år. Det vi ser som en utmaning är att den tillgängliga arbetskraften inte alltid ser ut som arbetsgivarna önskar. Tillsammans med kommunens representanter och andra aktörer som till exempel näringslivet, behöver vi tänka nytt, som att ta tillvara den potential som finns i den kompetens personer har med sig från arbete i andra länder, säger Kristina Bengtsson, chef för Arbetsförmedlingen Norra Sörmland.