Öppet möte angående öppet brev

öppet möte
Kyrkoherde Johan Hedlund.

Eskilstuna församling bjuder in till öppet möte i Fors församlingshem med anledning av det öppna brev som publicerades i Eskilstunakuriren den 10 november. Det finns ett behov av att möta sina församlingsbor och samtala.

Medverkar gör kyrkoherde Johan Hedlund och kyrkorådets ordförande Birgitta Ehrenström. Församlingen hoppas kunna besvara alla frågor som uppmärksammats den senaste tiden och föra en konstruktiv demokratisk dialog med sina församlingsbor.

Bakgrunden för mötet är det öppna brev som publicerades i Eskilstunakuriren fredagen den 10 november. I brevet kritiseras Eskilstuna församlings ledning för hur sitt planeringsarbete för 2018. Det har i spåren av publiceringen varit engagerade diskussioner i sociala medier. Ärendet har också fått en hel del uppmärksamhet i nyhetsmedia.

Eskilstuna församlings ledning menar nu att det nu finns ett behov av att möta sina församlingsbor och samtala. Ibland är möten och samtal det bästa sättet att kommunicera med och förstå varandra. Eskilstuna församling välkomnar därför alla som vill att komma till Fors församlingshem tisdagen den 28 november kl 18.00 för att ta del i denna diskussion.