Industriforskarskola
Vetenskap och forskning

Industriforskarskola vid MDH får 75 miljoner i stöd

27 december, 2017 Christer

KK-stiftelsen stöttar satsningen Automation Region Research Academy (ARRAY), en industriforskarskola och unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid Mälardalens högskola (MDH). Satsningen är på totalt 75 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar MDH 32 miljoner kronor för industriforskarskolan, […]

virtual reality-film
Allmänt

Virtual reality-film ger liv åt sekelskiftesfabriken

25 december, 2017 Christer

Den 21 december påbörjades inspelningen av en virtual reality-film i Eskilstuna stadsmuseums mekaniska verkstad. Filmen är tänkt att användas i utbildningssyfte, exempelvis på högstadiet. För hundra år sedan var det ett hårt och farligt slit […]

minskad klimatpåverkan
Politik & Samhälle

Eskilstuna i samverkan för minskad klimatpåverkan

20 december, 2017 Christer

Kommunerna i Eskilstuna, Uppsala, Linköping och Norrköping samverkar i EU-projektet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet. Syftet med projektet är att minska miljöpåverkningar på grund av plastanvändning i kommunal verksamhet. I dagsläget orsakar de […]

utvecklingsplan
Politik & Samhälle

Ny utvecklingsplan för Skiftinges framtid klubbad

19 december, 2017 Christer

Stadsdelen Skiftinge är ett av flera prioriterade områden i Eskilstuna. Här arbetar kommunen långsiktigt för att utveckla Skiftinge till en mer sammanhållen, trygg och trivsam del av Eskilstuna. Den 13 december fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om […]

kolloverksamheten
Politik & Samhälle

Kolloverksamheten utökas

18 december, 2017 Christer

Socialnämnden fattade på sitt sammanträde 12 december beslut om att utöka kolloverksamheten till att omfatta Barnkollo, Temakollo och Familjekollo.  Det föranleds bland annat av att efter återuppbyggnaden av Sågarsvedet kommer det vara vinterbonat och därmed […]

Mats Beskow
Politik & Samhälle

Varslen inom Eskilstuna kommun hävs nu

13 december, 2017 Joakim

Det varsel av runt 60 medarbetare som tidigare lagts dras nu tillbaka av Eskilstuna kommun. Förhandlingarna med de fackliga organisationerna är avslutade och alla medarbetare som varit föremål för varslet har fått en placering inom […]

1 2 3 5