En knutpunkt laddad för nytt dubbelspår

Den 10 december invigs Strängnäs nya resecentrum. Nu får Strängnäsborna en modern, tillgänglig byggnad som vill stimulera till mer kollektivt resande och som samtidigt knyter samman staden. Projektet har nu nominerats till Årets Bygge 2018.

För cirka 20 år sedan invigdes enkelspåret Svealandsbanan genom Strängnäs. Ganska snart visade det sig att kapaciteten var för liten. Dåvarande Banverket beslutade att började bygga ut banan med olika mötesspår för att utöka kapaciteten för hela Svealandsbanan. 2010 togs beslutet att bygga ut Svealandsbanan med 8,4 kilometer dubbelspår mellan Strängnäs och Härad.

Där det nya spåret skulle dras fram låg det gamla stationshuset och Trafikverket skulle då bli tvungen att ersätta kommunen med nytt stationshus i Strängnäs. 2013 tecknade Strängnäs kommun och Trafikverket ett avtal om genomförande.

Eftersom det var kommunen som ägde det gamla stationshuset hade de också en del önskemål om vad det nya resecentrumet skulle innehålla och därmed blev de även medfinansiärer till projektet. Bland annat önskade man ett hus som skulle binda samman staden med flera entréer åt olika håll och ett garage för både bilar och cyklar i källarvåningen för att underlätta för tågpendlarna.

NCC vann Trafikverkets upphandling med ett arkitektförslag från Ettelva Arkitekter.

Trafikverket skrev kontrakt med NCC årsskiftet 2014/ 2015 för en totalentreprenad med fast pris. Även om entreprenadformen är en ren totalentreprenad upphandlad på pris så har projektet präglats av samverkan mellan de tre parterna kommunen, Trafikverket och NCC.

– Jag har aldrig varit med om att jobba så djup i samverkan i en totalentreprenad upphandlad på lägsta pris. Vi har jobbat väldigt tätt och haft en tät dialog som varit förutsättningen för att projektet har blivit så lyckat, säger Johan Karlsson, projektchef NCC.


Om Årets Bygge

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form. Priset är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage.