De nya svenska klimatmålen är i sikte

Naturvårdsverket redovisade nyligen en första uppföljning av de nya svenska klimatmålen. Dagens lösningar räcker en bra bit på vägen, men ytterligare åtgärder behövs. Då kan Sverige nå målen till 2030.

– Vår analys visar att dagens beslutade och planerade styrmedel kommer leverera betydande utsläppsminskningar. Dock behövs det ytterligare åtgärder för att underlätta investeringar i fossilfria lösningar och göra det enklare för hushåll och företag att fatta klimatsmarta beslut. Detta säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

Stefan Nyström, chef på Klimatavdelningen, Naturvårdsverket, berättar om en första uppföljning av Sveriges nya klimatmål och den nya klimatstatistiken.

Statistiken för 2016 visar att de totala utsläppen inom Sveriges gränser var 52,9 miljoner ton. Utsläppen minskade med 1,6 procent mellan 2015 och 2016. Totalt har utläppen minskat med 26 procent sedan 1990.

Halvvägs till målet

Sett till det nationella etappmålet fram till 2030, som omfattar utsläppen utanför EU:s handelssystem, minskade utsläppen med fyra procent det senaste året och har minskat med 30 procent sedan 1990. Alltså är vi ungefär halvvägs till målet på minus 63 procent. Nyckeln för att komma ända fram är att vi samtidigt når riksdagens transportmål.

– Viktigast i närtid är att snabba på elbilsintroduktionen och öka andelen biodrivmedel samt öka bränsleeffektiviteten. För att nå målen på längre sikt behöver klimatfrågan redan nu styra samhällsplaneringen i allmänhet och transportplaneringen i synnerhet, säger Stefan Nyström, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket presenterar också statistik för den svenska konsumtionens klimatpåverkande utsläpp. Den visar på i stort sett oförändrade nivåer sedan 90-talet.