Klartecken för etapp två av Kungsgatan

etapp tvåNu är det klart att ombyggnaden av gågatan fortsätter nästa år. Efter att den första etappen, från Kyrkogatan till Fristadstorget, färdigställts är det nu dags för etapp två av Kungsgatan. Den från Fristadstorget till Drottninggatan. Arbetet kommer att starta i början av februari 2018 och beräknas pågå till november 2019.

Upprustningen av Kungsgatan sker i samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna. I januari i år meddelade kommunen att man träffat överenskommelser med fler fastighetsägare längs Kungsgatan och att ombyggnationen av gågatan etapp två kunde fortsätta. Upphandlingen fick avbrytas på grund av bristande konkurrens från anbudslämnare. Nu har upphandlingen gjorts om och avtal har tecknats med den entreprenör som ska utföra arbetet.

– Ombyggnaden av Kungsgatan är en viktig pusselbit i arbetet för ett attraktivt och trygg innerstad, säger Sarita Hotti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden Eskilstuna kommun.

Ombyggnaden av etapp 2 beräknas kosta 38 mkr. Av denna kostnad går 5 mkr till utbyte av gamla ledningar för vatten och avlopp. Satsningen på Kungsgatan är ett samfinansieringsprojekt med fastighetsägare längs gatan och på etapp 2 kommer fastighetsägare att bidra med 5,8 miljoner av den totala kostnaden.

– Det är väldigt positivt att vi har fått till stånd den här överenskommelsen med fastighetsägarna och att vi gör den här satsningen tillsammans, fortsätter Sarita Hotti.

Arbetet med den första etappen, mellan Kyrkogatan och Fristadstorget, färdigställdes i somras och invigningen av konsten ägde rum i oktober.

Läs mer om projektet på eskilstuna.se/kungsgatan