Kolloverksamheten utökas

kolloverksamhetenSocialnämnden fattade på sitt sammanträde 12 december beslut om att utöka kolloverksamheten till att omfatta Barnkollo, Temakollo och Familjekollo. 

Det föranleds bland annat av att efter återuppbyggnaden av Sågarsvedet kommer det vara vinterbonat och därmed möjliggöra verksamhet under hela året.

– Vi ser att vi kommer ha möjlighet att utöka vår verksamhet till barn och ungdomar, men även till att omfatta hela familjen. Vi kommer att kunna jobba med olika typer av kolloverksamhet under hela året, säger Johanna Törne, samordnare.

Enligt Socialnämndens beslut kommer tre olika typer av kollo bedrivas:
  1. Barnkollo vänder sig till ungdomar 7-13 år. Verksamheten bedrivs sommartid på tre olika platser.
  2. Temakollo vänder sig till barn och ungdomar i stort. Behovet styr vilka ungdomar som är aktuella. Det kan till exempel handla om kollo för ungdomar som upplevt våld i nära relation.
  3. Familjekollo vänder sig till familjer som lever i utsatta livssituationer. Det kan till exempel vända sig till familjer som redan idag har kontakt med socialtjänsten.

– Det här var ett riktigt roligt beslut att ta. Både vad gäller att utöka den mycket uppskattade kolloverksamheten till fler målgrupper och vi kan få till en verksamhet på Sågarsvedet under hela året, säger Göran Gredfors, ordförande i socialnämnden.