Eskilstuna i samverkan för minskad klimatpåverkan

minskad klimatpåverkan Kommunerna i Eskilstuna, Uppsala, Linköping och Norrköping samverkar i EU-projektet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet. Syftet med projektet är att minska miljöpåverkningar på grund av plastanvändning i kommunal verksamhet.

I dagsläget orsakar de största kommunerna i regionen Östra Mellansverige ett koldioxidutsläpp på cirka 4 000 ton per år genom sin användning av olika arbetsmaterial av fossil plast som till exempel skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar och bestick.

Nu vill kommunerna i Eskilstuna, Uppsala, Linköping och Norrköping dra sitt strå till stacken för att minska plastens påverkan på miljön. Kommunerna har blivit beviljade stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att genomföra samverkansprojektet Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet. Projektet har fått 3,5 miljoner kronor från ERUF.

– Plast är ett viktigt material men dagens användning har alltför negativ miljö- och klimatpåverkan. Tydliga trender är att plast ersätts av andra material, att vi återvinner mer plast och att vi producerar plast av förnybar råvara i stället för olja. Det här projektet syftar till att stärka de trenderna genom att kommunerna får verktygen för att nå en hållbar plastanvändning, säger Hannes Vidmark, miljöchef i Uppsala kommun och projektansvarig.

Projektet pågår fram till och med 2020 och målet är att minska klimatpåverkan från plastanvändandet genom att minska förbrukningen, välja förnybara material eller återvunnen plast.

– Nästan all plast vi förbrukar har fossilt ursprung. Hälso- och miljöproblemen till följd av detta kan bli synnerligen allvarliga, säger Arne Jonsson, kommunalråd i Eskilstuna kommun (C).


Bakgrund 
Plast är ett av de mest förekommande materialen i vår vardag. Till 98 procent tillverkas plast idag av fossil råvara och bidrar därmed i hög grad till klimatpåverkan i såväl produktion som vid förbränning. Sverige har i EU åtagit sig, att från 2005 till 2020, öka andelen förnybara energislag från 40 till 49 procent och att reducera utsläppen av växthusgaser med 17 procent.