Maria Nordin tilldelas Carl Axel Valéns konststipendium 2017

Maria Nordin
Verk av Maria Nordin.
Carl Axel Valéns stiftelse har beslutat att tilldela konstnären Maria Nordin, 2017 års konststipendium på 200 000 kronor.

Maria Nordin får stipendiet med motiveringen:

För hennes drivkraft att ständigt hitta nya ingångar till akvarellmåleriet. Vidare för hennes sätt att behärska det slumpmässiga i akvarelltekniken. Oavsett om färgerna är vått flytande där slumpen gör sig gällande eller om den målas heltäckande så bemästrar hon skickligt vattnets, pigmentens och papperets egenskaper fullt ut. Detta har gett henne en ledande ställning bland Sveriges unga akvarellmålare.

I lustfyllda bilder som berör vår tid men även bilder av mera komplex och oroande art till bilder som tenderar land art, styr hon processen precist med enkla och konstruktiva drag som ger akvarellen i hennes måleri en alldeles egen språkdräkt.

Genom att tilldela Maria Nordin 2017 års konststipendium för resor och utbildning vill Carl Axel Valéns stiftelse ge henne möjlighet att anta nya utmaningar inom akvarellmåleriet.

Carl Axel Valéns stiftelse 
Carl-Axel Valéns stiftelse har sedan 2006 sin hemvist på Eskilstuna konstmuseum. Deras syfte är att stödja utbildning och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige och delar ut fyra olika stipendier.  

Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse och går därmed inte att söka. Förutom stiftelsens ordinarie ledamöter ingår företrädare från kultur- och fritidsnämnden samt Eskilstuna konstmuseum i styrelsen.  

Stipendieutdelningen äger rum på Eskilstuna konstmuseum lördag 27 januari, i samband med museets första vernissage 2018.

Mer information om Carl Axel Valéns stiftelse och tidigare stipendiater.