Scenkonst Sörmland samarbetar för fler teaterbesökare

fler teaterbesökare
Bild ur föreställningen Adjö Muffin. Foto: Markus Gårder

För att nå fler teaterbesökare i länet inleder Scenkonst Sörmland våren 2018 ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och bygdegårdsdistriktet Sörmland.

Sörmland har få teaterscener och det är en utmaning för Scenkonst Sörmland att nå ut med teaterproduktioner till länets vuxenpublik. Genom att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan, som har ett väl upparbetat kontaktnät i länet, och med bygdegårdsdistriktet Sörmland, hoppas Scenkonst Sörmland att fler sörmlänningar får ta del av högkvalitativ teater.

– Scenkonst Sörmlands uppdrag är att vara uppsökande och finnas i hela regionen. Då länets scener generellt är små, har vi anpassat våra produktioner till den förutsättningen. Intima spelplatser och fulla salonger är min förhoppning, säger Maria Weisby, Scenkonst Sörmlands verksamhetsledare.

Enligt kultursamverkansmodellen och den årliga kulturplanen, som görs med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen, ska Sörmlands regionala kultur möta människor i hela länet.

– Studieförbundet Vuxenskolan går in som arrangör och vår förhoppning är att fler använder sig av lyxen att få uppleva teater på ”hemmaplan”, säger Katarina Stenberg, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland.

Bygdegårdsdistriktet Sörmland är ytterligare en samarbetspart i projektet 2018.

– Vi ser fram emot att få vara en del i detta samarbete och bidra med bygdegårdarnas unika miljöer som inramning till Scenkonst Sörmlands teater i länet, säger Ulla Johanson, Bygdegårdsdistriket Sörmland.

Scenkonst Sörmland har uppdraget att ge alla barn i åldrarna 5-15 år i Sörmland två scenkonstupplevelser per år. Vi har även uppdrag att konsertera i äldreomsorgen. Scenkonst Sörmland vänder sig även till allmänheten genom musikserier och offentliga föreställningar.