Allt fler konsumenter väljer bort plastkassen

plastkassenHälften av Sveriges befolkning uppger att de alltid eller oftast väljer bort plastkassen när de handlar. Det är en ökning med 21 procentenheter sen i juni.

Det visar två attitydundersökningar som NOVUS gjort på uppdrag av Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket, en i juni och en i november/december.

– Undersökningarna visar att konsumenterna har förändrat sitt beteende mellan juni och november/december. Exempelvis uppger 15 procentenheter färre att de använder plastkassar när de köper kläder, säger Joakim Brodahl, verksamhetschef Håll Sverige Rent.

Varför väljer vi då bort plastkassen? De vanligaste svaren är att vi tänker på miljön eller att vi inte har så många varor att vi behöver en påse. 11 procentenheter fler tänker på miljön nu än de gjorde i juni.

Allt fler uppger att de har sett information om plastkassar i butiker, gallerior och köpcentrum.

– Vi ser att informationen har betydelse. Butiker och affärer har gjort fantastiska insatser för att informera om betydelsen att minska användningen av plastkassar. Nu gäller det att fortsatta, så att detta inte blir en tillfällig beteendeförändring, säger Jon Engström, enhetschef på Naturvårdsverket.

Fakta
Första juni 2017 trädde förordningen om minskad användning av plastkassar i kraft. Alla som säljer eller ger bort plastkassar ska informera om plastkassars miljöpåverkan. I mars 2018 ska alla som importerar eller tillverkar plastkassar rapportera hur många plastkassar som används i Sverige.