Överenskommelse träffad mellan Slättö Förvaltning och Hyresgästföreningen

Slättö Förvaltning
Fredrik Malmberg (till vä), hyresförhandlare på Hyresgästföreningen, skakar hand med Henrik Nordlöf, vice vd på Slättö Förvaltning.
Vid återupptagna förhandlingar med Slättö Förvaltning AB om hyror för nyproduktionen i kvarteret Nätet i Eskilstuna kunde nu en överenskommelse träffas mellan parterna.

– Hyresnivåerna för nybyggda hyreslägenheter är ett stort problem i Eskilstuna idag, säger Fredrik Malmberg, förhandlingsledare för Hyresgästföreningen. Men med Slättö Förvaltning lyckades vi komma fram till en överenskommelse om hyror på 1.790 kronor per kvadratmeter och år. Det betyder att genomsnittslägenheten, en tvåa på 55 kvadratmeter, får en hyra på cirka 8.200 kr i månaden.

– Den här överenskommelsen visar att den nivån är tillräcklig för att få lönsamhet i nybyggda projekt. Det betyder också att hyresnivån hålls på en någorlunda rimlig nivå för dem som ska efterfråga lägenheterna, säger Fredrik.

– Slättö tog sitt ansvar som fastighetsbolag och byggare och det är vi glada för. Det finns andra aktörer som borde inse att den här nivån är fullt tillräcklig för att kunna få rimlig avkastning på nybyggda fastigheter, samtidigt som det borgar för att bostadsmarknaden i kommunen kan fungera på lång sikt, avslutar Malmberg.