Nytt medborgarlöfte för 2018 undertecknat

medborgarlöfte för 2018
Det nya medborgarlöftet för 2018 skrivs under av Anneli Klavins Nyström och Christer Sjökvist. De flankeras av Thomas Bergqvist och Eva Carlsson.

Under måndagen 22 januari undertecknades det medborgarlöfte för 2018 i vilket polisen och kommunen lovar att genomföra en rad insatser i Eskilstunas prioriterade områden.

– Medborgarlöftet breddas till alla de tre prioriterade områdena Skiftinge, Fröslunda och Lagersberg. Vi gör inte som tidigare då vi siktade in oss på ett område i taget, säger Christer Sjökvist, chef för lokalpolisområde Eskilstuna.

Enligt Christer Sjökvist är anledningen till det att brottsligheten inte ser riktigt likadan ut som tidigare år. Den sociala oron har minskat och nu satsar kommunen och polisen på trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete.

– Den här gången har vi tagit ännu mer hänsyn till vad medborgarna vill. Vi har en medborgarundersökning och en medarbetarundersökning att luta oss mot. I medarbetarundersökningen har personal från Ung fritid och mötesplatser deltagit, säger Thomas Bergqvist, kommunpolis.

En ännu mer omfattande medarbetarundersökning ska genomföras under 2019.

– När jag träffar medborgare märker jag att de känner att de får vara delaktiga och påverka vad som händer. De som känner sig otrygga är glada över att vi prioriterar den frågan. Och de som skapar otrygghet är ju samtidigt inte speciellt glada, säger Anneli Klavins Nyström som är ordförande för Eskilstuna kommuns Trygga Eskilstuna.

Så här står det bland annat i medborgaröverenskommelsen:
”Eskilstuna kommun och Polismyndigheten kommer genom samverkansformerna Eskilstunamodellen SSPF och Social insatsgrupp gemensamt och strukturerat arbeta för att förebygga de risker som lockar unga till kriminalitet.”

SSPF står för socialtjänst, skola polis och fritid.

Läs hela det undertecknade medborgarlöftet »