Kommunens medverkan på Folk och Kultur

Folk och Kultur7-10 februari kommer Folk och Kultur till stan. Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som arrangeras för första gången, och det sker i Eskilstuna. Eskilstuna kommun kommer medverka på olika sätt, och även ha extra öppet på bland annat museerna.

Seminarier, visningar, lunchsoffor och konserter under Folk och Kultur
Är det fria ordet hotat? Seminarium på Munktell Science Park med samtal mellan Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson (S), kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), partiledare Ulf Kristersson (M) och Eva Burman, chefredaktör Eskilstuna-Kuriren med Strängnäs Tidning.

Eskilskällan – vägen in i Eskilstunas historia. Guidad visning. I Eskilskällan samverkar bibliotek, arkiv och museer för att stimulera till användning av lokalhistoriskt material.

Eskilstuna kommuns lässatsning. Seminarium där bibliotekskonsulenter från kommunens lässatsning berättar om uppdraget och hur de utför och tänker kring sitt läsfrämjande arbete.

Fristadstorget Eskilstuna – en arena för kultur. Seminarium om hur man arbetar med att fylla torget med liv och rörelse.

Lilla stadsmuseet – att bygga en utställning tillsammans med barn. Seminarium med visning av utställningen Lilla stadsmuseet och samtal kring hur utställningen blev till.

Lunchsoffa – Näringslivets roll för kulturen. Munktell Science Park bjuder in till sopplunch med Maria Ringström, destinationsstrateg Destination Eskilstuna, som en av gästerna.

Visning: Jacob Dahlgren. Visning av Eskilstuna konstmuseums tillfälliga utställning med konstnären Jacob Dahlgren.

Kulturen tar plats – kulturpolitiken i lokalsamhället. Seminarium med Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, om att forma ett nytt kulturklimat i Eskilstuna i en föränderlig värld.

Programserien Upplyst – ett samarbete för kunskap, samtal och perspektiv. Seminarium om skapandet av samarbetsytor som är ömsesidigt intressanta för medverkande aktörer och publiken, och om hur kommunala aktörer kan ta sig an demokratiuppdraget.

Ta en fantasi och blås upp den till verklighet! – Den offentliga konstens möjligheter och roll i vårt samhälle. Seminarium om hur Eskilstuna kommun arbetar med delaktighet från medborgarna när man planerar för ny offentlig konst.

Är popmusik kultur? Seminarium om hur offentliga medel inom musiken fördelas och vilka konsekvenser det får för ett levande musikliv. Destination Eskilstuna är en av seminariets arrangörer.

Lunchsoffa – kan en konstnär också vara entreprenör? Munktell Science Park bjuder in till sopplunch med kulturprofilen Rocco Gustafsson som en av gästerna.

Positivet. Ett program med Funkiskören. Kören är ett samarbete mellan Eskilstuna Musikskola och FUB där unga vuxna med funktionsvariationer sjunger och spelar tillsammans.

Musiken är fri. En konsert med elever från Öppen musikskola. Eleverna är nyanlända i högstadieåldern som sjunger och spelar olika instrument, både andras låtar och egenkomponerat.

Utställartorget i STIGA Sports Arena
På utställartorget finns en scen och Eskilstuna kommun medverkar där med bland annat:

  • 8 februari, 15.30–15.45: Musikvandring med Rocco Gustafsson och elever från S:t Eskils gymnasium/Art and Performance
  • 9 februari, 11.15–11.30: Musikvandring med Rocco Gustafsson och elever från S:t Eskils gymnasium/Art and Performance
  • 9 februari, 16.15–16.30: En målmedveten satsning på barns läslust. Om Eskilstuna kommuns lässatsning.
  • 10 februari, 12.45–13.15: Musikvandring med Rocco Gustafsson och gästen Gunnar Sandevärn, som under 60-talet spelade tillsammans med Anni-Frid Lyngstad.
  • 10 februari, 13.15-14.00 Popgruppen Check my flow och rockgruppen Paint Purple från Eskilstuna Musikskola

På utställartorget visas utställningen Vad är kultur. Jag är kultursom är producerad av kultur- och fritidsförvaltningen.

Dessutom har Eskilstuna kommun en monter som visar på att och hur Eskilstuna gör musikevolution, med en minimusikvandring. Här finns också information om bland annat stadsmuseet och lässatsningen.

Utställartorget är öppet för alla. Fri entré.

Extra öppet
Eskilstuna konstmuseum har kvällsöppet onsdag 7 februari och torsdag 8 februari till 19.00. Fredag 9 februari håller man museet öppet till 20.00.
Eskilstuna stadsmuseum har kvällsöppet torsdag 8 februari till 19.00.
Isbanan på Fristadstorget är bemannad kvällstid (16.00–20.00) torsdag 8 februari och fredag 9 februari. Det innebär att du då kan låna skridskor och hjälm.

Värdar från S:t Eskils gymnasium
Elever från hotell- och turismprogrammet på S:t Eskils gymnasium kommer att vara värdar under konventet.