Ombyggnaden av gågatan i Eskilstuna fortsätter

Ombyggnaden av gågatanIdag den 5 februari fortsätter ombyggnaden av gågatan Kungsgatan i Eskilstuna, från Fristadstorget till Drottninggatan. Upprustningen sker i samverkan mellan Eskilstuna kommun och fastighetsägarna längs gatan.

Den nya Kungsgatan knyter an till Fristadstorget och binder ihop centrum till en helhet. Gatan får ett mer öppet och inbjudande huvudstråk i mitten.

 Ombyggnaden av gågatan innebär bland annat följande åtgärder:
  • Platsen i korsningen med Kriebsensgatan utformas som ett mindre torg.
  • Möblering och flyttbara träd och blommor.
  • Utrymme för uteserveringar, både längs gatans fasader och kring torgbildningar.
  • Nya cykelställ på Kriebsensgatan vid McDonalds och upp mot Nygatan.
  • Utsmyckning i form av bronsplattor med tryck av barns teckningar och ett nytt konstverk.
  • VA-arbeten och stambyte på Kriebsensgatan kommer att innebära djupa schakter. Arbetsytor kommer att vara inhägnade med byggstängsel. Entréer ska vara tillgängliga under hela byggtiden. Cykelparkeringar tas bort under arbetet med hänvisning till parkeringar i anslutning till Fristadstorget.

Ombyggnaden av Kungsgatan etapp 2 beräknas kosta 38 miljoner kronor. Av denna kostnad går fem miljoner kronor till att byta ut gamla ledningar för vatten och avlopp. Fastighetsägare längs gatan bidrar med 5,8 miljoner av den totala kostnaden. Arbetet med Kungsgatans andra etapp beräknas vara klart november 2019.


Bakgrund:
Ombygganden av Kungsgatan påbörjades våren 2016. Sträckan mot Kyrkogatan blev klar sommaren 2017. Läs mer på eskilstuna.se/kungsgatan