Seminarium – Är popmusik kultur?

popmusik kulturUnder det stora kulturkonventet Folk och Kultur som drar igång i morgon 7 februari i Eskilstuna, bjuder Destination Eskilstuna och Svensk Live in till seminariet ”Är popmusik kultur?”

Frågor som kommer ställas är - Har populärkulturen en självklar plats i Kultursverige och värderas populärkultur utifrån samma kriterier som övrig kultur? Är popmusiken förfördelad? Vad är statens respektive musikindustrins ansvar?

Seminariet ”Är Popmusik kultur?” tar avstamp i rapporten ”Maktens Musik” där Svensk Live och Studiefrämjandet Väst beskriver hur offentliga medel inom musiken fördelas och vilka konsekvenser det får för ett levande musikliv. Ambitionen är att seminariet ska klargöra hur och varför fördelningen av offentliga medel till musiken ser ut som det gör och vilka behov av förändring som finns.

Seminariet inleds med att Joppe Pihlgren, Verksamhetsansvarig på Svensk Live, kort drar rapporten "Maktens Musik". Moderator är Ika Johannesson, musik- och kulturjournalist sedan tjugo år bland annat i DN, P3 och SVT. I panelen ingår flera tunga namn från kulturbranschen.

Joppe Pihlgren
Joppe Pihlgren. Foto: K-Alfredsson.
Ika Johannesson
Ika Johannesson

Seminariet är öppet för deltagare i Folk och Kultur, den 9 februari på Scenkonst Sörmland i Munktellstaden, Eskilstuna.