Eskilstuna får åtta nya yrkeshögskoleutbildningar

yrkeshögskoleutbildningar
Henrik Vestman, Sari Lanninger och Carola Karlsson är kommunens tre utbildningsmäklare som är glada över de nya yrkeshögskoleutbildningarna till Eskilstuna.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat åtta nya yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna, som har möjlighet att starta hösten 2018.

– Det är ett glädjande besked för Eskilstuna eftersom nio av tio får jobb efter en yrkeshögskoleutbildning och att yrkeshögskolan är en av de viktiga nycklarna för att få fatt i glappet mellan den arbetskraft som finns och den som företagen efterfrågar. Vi är övertygade om att det därför kan innebära en stor tillväxtfaktor för Eskilstuna, säger Marie Svensson (S), ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Sammanlagt söktes 16 utbildningar till Eskilstuna och följande utbildningar beviljades: redovisningskonsult, specialistundersköterska multisjuka äldre, studiehandledare, elektronikingenjör, tågtekniker, logistikledare och transportledare, fastighetsingenjör – tekniska system samt byggproduktionsledare.

– Det innebär 12 möjliga starter i höst för studier till olika yrkesroller i och med tidigare beviljanden och att en del utbildningar har fler starter, säger Sari Lanninger, en av kommunens tre utbildningsmäklare.

Företagens kompetensbehov sätter målet

Det är utbildningsanordnare som ansöker om och bedriver utbildningarna men de har haft möjlighet att få stöd av Kommunens utbildningsmäklare. Utbildningsmäklarna fångar företagens kompetensbehov och mäklar med utbildningsanordnare som vill etablera yrkeshögskoleutbildning i Eskilstuna.

– Det här är ett långsiktigt arbete som vi har påbörjat tillsammans med företagen och utbildningsanordnarna och som nu har burit frukt. Förra hösten beviljades fyra utbildningar och nu har myndigheten gett klartecken till att starta ytterligare åtta yrkeshögskoleutbildningar i Eskilstuna, säger Sari Lanninger.