Skolan tvingas rätta mun efter matsäcken

Barn- och utbildningsförvaltningenBarn- och utbildningsförvaltningen anpassar sina verksamheter inom alla skolformer till 2018 års budget. I ett första steg berörs verksamheterna inom grundskolan och gymnasieskolan.

Omställningsarbetet kommer att ske under vår- och höstterminerna 2018. En kartläggning av de rekryterings- och omställningsbehov som finns har gjorts. Det går i dagsläget inte att säga hur många och vilka medarbetare som kommer att beröras. Ambitionen är att kunna erbjuda andra uppdrag inom förvaltningen för de tillsvidareanställda som blir berörda.

– Vi inleder nu diskussionerna med de fackliga organisationerna och det är först när det är klart som vi kan gå vidare med vilka som omfattas av ett omställningsarbete. Troligt är att en del visstidsanställningar inte kommer att förlängas samt att några kommer att avslutas i förtid, säger Lena Karlsson, HR-chef.

Arbetsgivaren träffar fackförbunden för information och dialog samt beslut enligt Eskilstuna kommuns samverkansavtal kommande tre fredagar, den 2, 9 och 16 februari. Vid dessa tillfällen får rektorerna beskriva de nya förutsättningarna och förklara hur de ser att deras respektive verksamheter ska fungera framöver. De fackliga organisationerna har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.