Hyrorna för 2018 klara i Eskilstuna

Hyrorna för 2018
Foto: Hyresgästföreningen

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Eskilstuna kommunfastigheter är nu klara – parterna har enats om en höjning av hyrorna för 2018 med 1%. Hyresgästföreningen är samtidigt starkt kritiska mot politikernas vinstuttag.

– Överenskommelsen säkerställer att Eskilstuna kommunfastigheter bibehåller sin höga förvaltningskvalité, samtidigt som det ger kostnadstäckning för underhållskostnader och taxehöjningar. Samtidigt skickar vi ett starkt budskap till Eskilstunas kommunpolitikerna om att vi i Hyresgästföreningen inte tänker sanktionera att Eskilstuna kommunfastigheters hyresgäster betalar 22 miljoner extra till kommunen i värdeöverföring per år, säger Fredrik Malmberg förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

– Förhandlingen har präglats av god ton och ett bra förhandlingsklimat, säger Tommy Holm, ordförande för Hyresgästföreningens Eskilstunaförening.

Men Eskilstunas hyresgäster är väldigt kritiska till att kommunpolitikerna tror att de kan extrabeskatta hyresgästerna med 22 miljoner per år, fortsätter Tommy Holm. Vi ser fram emot att ta diskussionen med Eskilstunas kommunpolitiker på stadens torg och gator i kommande valrörelse, avslutar Tommy Holm.