Del av Intagsgatan stängs av under trädbeskärning

IntagsgatanTisdag 20 februari stängs Intagsgatan i Eskilstuna av för all motorfordonstrafik. Det är sträckan mellan Carlavägen – Lasarettsgatan som stängs av. De som går eller cyklar kan emellertid passera platsen.

Träden längs Intagsgatan behöver beskäras för att uppnå 4,5 meter fri höjd över körbanan, på huvud- och sidogata. Även torra grenar på träden behöver tas bort.

Arbetet utförs under sportlovet, då det leder till minst påverkan på framkomligheten till och från skolan som ligger i anslutning till platsen. Motorfordonstrafiken leds om via Kjula- respektive Kungsvägen.

Arbetet startar runt 09.00 efter att den värsta trafiken passerat och beräknas vara klart innan 16.00. Boende inom området kommer att kunna komma ut och in till sin parkering via Lasarettsgatan.