Ny företagsservice för underlättad kontakt med kommunen

kommunenNu startar Eskilstuna kommun en ny mötesform som ska underlätta företagares kontakt med kommunen. Mötet innebär att företagare vid ett och samma tillfälle får möjlighet att träffa tjänstepersoner från flera myndighetsområden.

Samordningsmötet vänder sig till företagare som ska etablera, utveckla eller förändra sin verksamhet. Förändringar som exempelvis kan innebära nya regler för tillstånd eller tillsyn. Vid mötet kan företagare få stöd och vägledning i hanteringen av kommunen.

– Den här tjänsten gör det enklare och mer effektivt för företagare att ha kontakt med kommunen. Ibland kan det vara svårt att veta var du som företagare ska vända dig med ett specifikt ärende. Nu räcker det med ett samtal så samordnar vi oss för att möta företagarens behov, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör.

Under mötet kan företagare få hjälp med vilka lagar och regler som gäller för ett specifikt ärende eller vilka tillstånd som eventuellt kan behöva sökas för en verksamhet. Mötet kan även ge upplysning om det finns tillsynskrav från någon kommunal myndighet eller ge förutsättningar för vidare kontakt med berörda förvaltningar eller bolag. Mötet läggs upp beroende på vilket behov företagaren har.

– Tanken är att vi ska kunna vägleda företagarna i kontakten med kommunen, som kan vara ganska snårig. Under det här mötet får vi en chans att sitta ner och tillsammans med företagaren rita kartan för just det här företagets kontakt med kommunen. Vi tror att det här kommer att bli jättebra, både för kommunen och för företagaren, säger Ulf Lindstrand, förvaltningschef på miljö- och räddningstjänstförvaltningen.

Möten kommer att hållas varannan vecka i stadshuset i Eskilstuna med start den 23 februari. Bokning görs via Eskilstuna kommuns näringslivsenhet.

Läs mer om samordningsmötet »