Fem Eskilstunaföretag i samverkan

Fem EskilstunaföretagFem Eskilstunaföretag har bildat Made by Eskilstuna – en företagsgrupp som genom samverkan kan leverera lokalt producerade produkter. Detta leder till en hållbar, ekonomisk och effektiv produktion som i sin tur gynnar Eskilstunas näringsliv.

Företagsgruppen Made by Eskilstuna utgörs av Mälarplast, CH Industry, Södergrens Metallindustri, Eskilstuna Elektronikpartner och Sigma. Tillsammans har de erfarenhet från alla branscher. De har kapacitet och kompetens att leverera närtillverkade helhetslösningar åt företag på ett hållbart och effektivt sätt.

– Made By Eskistuna är ett lokalt initiativ där vi som en samlad företagsgrupp erbjuder kundföretag att upphandla närproducerade produkter och tjänster. Genom en kontaktyta når man samtliga bolags samlade kompetensbas. För oss på Eskilstuna ElektronikPartner är samverkan avgörande för företagets framgång, därför ligger Made by Eskilstuna helt i linje vår långsiktiga plan, säger Mikael Joki, VD, Eskilstuna ElektronikPartner AB.

Tillsammans med sina kunder utvecklar Made by Eskilstuna framtidens industriprodukter med fokus på gedigen produktutveckling och kvalitet i leveransen. Under företagens mångåriga samarbete har de tagit fram etablerade processer för alla led i produktionskedjan och kan erbjuda heltäckande lösningar.

– Made by Eskilstuna erbjuder en direkt kontaktyta mot kvalificerade utvecklingspartners med specialistkompetens inom olika kompletterande verksamhetsområden. Det möjliggör en snabbare process med högre lönsamhet i komplicerad produktframtagning och tillverkning. Det är också helt i linje med Mälarplasts vision att vara en komplett leverantör av plasttekniska lösningar, säger Peter Wall, VD, Mälarplast.