Tryggare nattsömn med fjärrtillsyn i Eskilstuna

fjärrtillsynNu inför Eskilstuna kommun möjligheten att välja nattlig tillsyn via kamera som ett alternativ till att nattpersonal gör hembesök. Fjärrtillsyn passar den som behöver tillsyn på natten men är lättväckt eller inte vill att någon ska komma in i bostaden under natten.

– Syftet med att använda fjärrtillsyn via kamera är att kunna leverera ökad kvalitet till våra brukare. Från och med nu kan vi leverera samma trygghet som tidigare till varje brukare och dessutom får de sova ostört, säger Stina Nyman, utvecklingsledare för digitalisering och välfärdsteknologi på vård- och omsorgsförvaltningen.

Hemtjänst på natten kan nu ske genom hembesök, fjärrtillsyn eller som en kombination av båda. Fjärrtillsyn innebär att nattpersonalen tittar till brukaren på förutbestämda tider via en kamera som placeras på en lämplig plats i brukarens bostad, istället för att komma in i hemmet nattetid.

– Genom att använda kamera kan sömnkvaliteten hos brukaren öka och vi ser fram emot de förväntade positiva effekter detta kommer att ha på brukarens livskvalitet i vardagen.