Arbetet vid Sigurdsristningen fortsätter

Sigurdsristningen
Visualiseringsbild av rampen vid Sigurdsristningen.

Byggnationen vid Sigurdsristningen ska färdigställas inför sommarsäsongen med viss förändring. En utvärdering ska sedan genomföras för att ta reda på vad besökare anser om utvecklingen av platsen.

Utvecklingen av platsen runt Sigurdsristningen påbörjades för cirka fyra år sedan i syfte att göra platsen till ett mer tillgängligt och attraktivt besöksmål. Tillgänglighetsanpassningen av platsen har gjorts utifrån platsens förutsättningar och den tillgänglighetslagstiftning som finns, i samverkan med Länsstyrelsen i Sörmland och Sörmlands länsmuseum.

Utvecklingsarbetet pausades i slutet av februari i syfte att anslysera det arbete som genomförts och se möjliga vägar framåt. Byggnationen ska nu färdigställas, men med vissa förändringar av stentrappan.

– Vi har bestämt att vi ska färdigställa den påbörjade byggnationen i tid till besökssäsongen startar. Däremot inser vi att den stentrappa som vi byggt är för stor och inte i linje med resten av byggnationen. Vi ska därför arbeta för att tona ner den, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör.

Besökarnas respons avgör fortsatt utveckling

En utvärdering kommer sedan att göras under och efter sommarsäsongen för att se vilket mottagande platsen får från besökare. Efter utvärderingen kommer kommunen veta om ytterligare förändringar behöver göras.

– Vi tror att det kan vara bra att ta hjälp av besökare som kommer till platsen i sommar i vår utvärdering. På så sätt kan vi ta reda på vad fler människor tycker om utvecklingen, fortsätter Kristina Birath.

Sigurdsristningen
Visualiseringsbild trappan.

Det som återstår av byggnationen är att färdigställa rampen, sätta upp informationstavlor om Sigrid och Sigurd, återställa mark och natur och se till att den återhämtar sig på bästa möjliga sätt.

Byggnationen utgör en första etapp i utvecklingen av området kring Sigurdsristningen. Etappen beräknas rymmas inom befintlig budget. Utöver det ska vägen till Sigurdsristningen asfalteras innan besökssäsongen startar.

I etapp två kommer en utveckling av parkeringen och toaletter genomföras. Etapp två förväntas vara klar till säsongen 2019.


Bakgrund
Kommunen beslutade i slutet av februari att pausa arbetet vid Sigurdsristningen och utvärdera det arbete som genomförts och överväga alternativ framåt. Efter det har kommunen tagit fram visualiseringsbilder utifrån projekteringsskisser som visar hur byggnationen kommer att se ut när det är färdigställt. Kommunen har under utvärderingstiden haft flera arbetsmöten samt en träff med berörda i området.