Eskilstuna kommun drogtestar avloppsvattnet

avloppsvattnet
Ekeby Reningsverk. Foto: ©PerSandberg.se
Som ett led i det drogförebyggande arbetet i Eskilstuna börjar kommunen med vattenprover från avloppsvattnet. Syftet är att kartlägga vilka droger som missbrukas i Eskilstuna och hur stora mängder narkotika det handlar om.

19 mars fattade Mehmed Hasanbegovic, förvaltningschef för socialförvaltningen i Eskilstuna, beslut om att kartläggningar av narkotikaläget i Eskilstuna ska genomföras genom vattenprover från avloppsvattnet.

Det här är en metod som tidigare använts av flera kommuner i landet för att ta reda på vilka droger som används och vilka mängder av respektive drog det handlar om.
– Vi kommer genomföra proverna kvartalsvis. Resultaten kan sedan jämföras mellan åren så vi kan se förändringar. Exempelvis om missbruket av kokain minskar eller amfetamin ökar, säger Mehmed Hasanbegovic.

Han säger att det här är ett komplement till det övriga drogförebyggande arbetet i Eskilstuna och att mätresultaten kan vara en hjälp när det gäller att avgöra vilka insatser som ska göras.
– När vi genomför en omvärldsspaning kan de här testerna ge en vink om var vi vill lägga våra resurser. Testerna av avloppsvattnet är nästa steg i en förstärkt satsning mot narkotika.

Analyserna av avloppsvattnet kommer ske på forskningscentret Swetox i Södertälje. Analysmetoden är internationellt accepterad och följer Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks standard. Analysen ger svar på antalet doser per 1 000 invånare.

De preparat som mäts i analyserna är cannabis, amfetamin, kokain, metamfetamin samt mdma/ecstasy. Det finns också planer på att inkludera tramadol, anabola androgena steroider, spice och andra nätdroger.