Vikten av goda levnadsregler

Rätt eller fel

I ett spel, sport eller sällskapspel, behövs spelregler. Annars kan inte spelarna samsas eller spela spelet. På samma sätt behöver vi människor spelregler för livet. Levnadsregler! Både för att vi ska kunna leva tillsammans och för att vi själva ska hålla viss ordning på vårt liv. Regler behövs för samvaron mellan människor typ: att inte ljuga, att respektera varandra, att inte stjäla. Regler behövs för vårt eget liv typ: daglig motion, äta nyttigt, göra ett bra jobb, hålla tider.

Av tradition har religionen gett oss vissa bud att hålla. Idag förväntas föräldrar och skola ge de regler som samhället förväntar att vi ska följa. Ett lands lagar sätter tydliga gränser för vad medborgarna förväntas åtlyda. Om vi inte följer dem kan polisen ta oss och vi kan av domstol bli dömda till böter eller fängelse. På samma sätt som en fotbollsdomare enligt fotbollens spelregler kan döma till gult eller rött kort.

Gränssättning

stopp, detta är fel

En del livsregler är sådant som jag INTE får göra, regler som sätter gränser i livet. Som barn är gränssättningen oerhört viktigt i uppfostran. Om jag som barn inte lär mig att det finns vissa gränser i mitt liv och i världen, så kommer jag i mitt vuxna liv att ändå söka dessa.  Det kommer att bli till trassel i mitt liv och påverka andra människor negativt. Gränser tvingar min personlighet till nödvändig anpassning i livet. Det är som att tukta en växt: den bär mer frukt om den blir beskärd. Det är intressant att notera att ordet kultur kommer av ett ord som betyder ”odla, tukta”. Kultur i mänsklig tappning kräver i sin växt gränssättning!

En del gränssättning är tvingande för alla människor och de allra flesta människor håller med om dem. Du ska inte döda andra, du ska inte ljuga, du ska inte stjäla. När en del ändå gör det blir straffet ofta hårt. På samma sätt är en del lagar tvingande typ hålla hastighets begräsningar i trafiken, att betala in skatter. Här håller alla människor inte med lika mycket – men straffet kan ändå bli kännbart.

En del gränssättningar är bara goda livsregler som inte finns nedskrivet i landets lagar. Att respektera varje människa är en god regel, att inte ”sätta sig” på en annan. Straffet är inte nödvändighetsvis böter eller fängelse -.men kan ibland bli väl så känslomässigt kännbart om man bryter den.

Andra livsregler är mer rekommendationer som talar om i vilken riktning det är önskvärt att vi ska leva i livet. Det är inte så bra att röka, inte så bra att dricka för mycket alkohol. Här får varje människa själv hitta sin egen stil. Kärlek, förtroende och respekt mellan människor antas i allmänhet vara goda regler. Att hålla löften, att göra ett gott jobb så att arbetsgivaren blir nöjd, att hålla tider, att ge tillbaka saker man lånat – mycket sådant är goda regler som underlättar livet för en själv och för andra! Att hålla ordning på sina tillhörigheter så att man kan hitta dom är inte så dumt. Att i allmänhet skaffa sig goda vanor.

Den gyllene regeln

Den gyllene regeln

Den gyllene regeln, levnadsregeln att vi bör behandla andra så som vi själva vill bli behandlade, finns i alla de stora religionerna.

Kristendomen
”Så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni göra mot dom” (Luk6:31)

Islam
”Ingen av er är troende innan han önskar sin broder det som han önskar för sig själv” (Sunnah)

Judendom
”Det som är avskyvärt för dig, gör det inte mot din medmänniska. Det är hela lagen, resten är kommentar.” (Talmud, Shabbat, 31a)

Hinduism
”Skada inte andra på så sätt som du själv skulle uppfatta som skada” (Udana-Varqa)

Konfucianism
”Förvisso är det kärlekens lära: gör inte mot andra det som du inte önskar att de gör mot dig”

Taoism
Den goda människan borde beklaga andras skadliga tendenser; att se på deras framsteg som vore de hennes egna, och deras förluster på samma sätt”

Ragnar Smittberg