Etunanytt.se startades av ELCM, Eskilstuna Local Community Media, i februari 2017 och grundades då på en tidigare nyhetssajt elcm.se. Sidan driftades av Dynama Media. I början av juni samma år upplöstes föreningen ELCM och föreningen överlät då etunanytt.se till Dynama Media. I samband med detta överlät Dynama Media nyhetssajten till SecLink AB 170612. Seclink överlät i sin tur den till Ragnar Smittbergs firma Olorin, som nu äger och driver etunanytt.se. Nu drivs sajten bl.a. i samarbete med “Etuna Kultur & Media, EKM”

Vi tillhör den civila sidan av samhället. Därför speglar vi denna sidan av samhället mer ingående. Vi är inte en del av det vanliga näringslivet och vi är inte en del av myndighetssidan eller den kommunala förvaltningen.

Vill du veta mer om det civila samhället finns mer information på: http://www.civsam.se/det-civila-samhallet-oversikt samt http://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet/.

Vi är också en del av community media i Sverige och världen, den del av medierna som ibland kallas den tredje mediesektorn, vid sidan om public service och de kommersiella medierna. Vill du veta mer om detta, läs vidare på: http://www.ideosphere.se/communitymedia/ och http://en.unesco.org/themes/community-media-sustainability.