Politik & Samhälle

Fokus på tre områden i vägval för cirkulär ekonomi

23 mars, 2019 Ragnar

Den nybildade Delegationen för cirkulär ekonomi har nu valt väg i det fortsatta arbetet för ett hållbart och innovativt näringsliv. Delegationen prioriterar tre områden; plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. Cirkularitet Genom att välja […]

Politik & Samhälle

Eskilstuna kommuns bokslut visar starkt resultat

23 januari, 2019 Ragnar

Eskilstuna kommun redovisar ett positivt resultat för femtonde året i rad. Det preliminära resultatet är 144 miljoner kronor. Resultatet är en försämring jämfört med föregående år då resultatet var det bästa på många år. – […]

Politik & Samhälle

Så samarbetar Fyra Mälarstäder 2019

17 januari, 2019 Ragnar

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås som bland annat ska leda till att öka de fyra kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Tidigare i veckan träffades ledningarna från de fyra städernas kommunstyrelser, […]

barnpassning
Allmänt

Säg nej till olaglig barnpassning

12 oktober, 2018 Ragnar

Barnpassning som betalas svart har börjat bli allt mindre vanligt, men förekommer tyvärr fortfarande. Det finns idag RUT-avdrag som gör att det kostar lika mycket att betala barnvakten vitt. Utöver den uppenbara anledningen att det […]

kommundirektör
Politik & Samhälle

Ny kommundirektör i Eskilstuna ska rekryteras

25 april, 2018 Christer

Vid årsskiftet kommer Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna kommun, att gå i pension. Därför påbörjas nu arbetet med att rekrytera en efterträdare till posten. 2009 tillträdde Pär Eriksson tjänsten som kommundirektör i Eskilstuna kommun. Alltså den […]

avloppsvattnet
Politik & Samhälle

Eskilstuna kommun drogtestar avloppsvattnet

18 april, 2018 Christer

Som ett led i det drogförebyggande arbetet i Eskilstuna börjar kommunen med vattenprover från avloppsvattnet. Syftet är att kartlägga vilka droger som missbrukas i Eskilstuna och hur stora mängder narkotika det handlar om. 19 mars […]

fler lärare
Politik & Samhälle

MDH i kampanj med 13 lärosäten för fler lärare

16 april, 2018 Christer

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 fler lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu […]

Sigurdsristningen
Politik & Samhälle

Arbetet vid Sigurdsristningen fortsätter

13 april, 2018 Christer

Byggnationen vid Sigurdsristningen ska färdigställas inför sommarsäsongen med viss förändring. En utvärdering ska sedan genomföras för att ta reda på vad besökare anser om utvecklingen av platsen. Utvecklingen av platsen runt Sigurdsristningen påbörjades för cirka […]

för gagnerik gärning
Politik & Samhälle

Eskilstunas förtroendevalda fortsatt nöjda

28 mars, 2018 Christer

Under februari har alla förtroendevalda inom Eskilstuna kommun fått besvara frågor i en enkät om hur de upplever servicen de får i uppdraget som förtroendevald. Syftet har varit att få fram hur förtroendevalda i fullmäktige […]

1 2 3 81