Skolinspektionen
Politik & Samhälle

Skolan tvingas rätta mun efter matsäcken

13 februari, 2018 Christer

Barn- och utbildningsförvaltningen anpassar sina verksamheter inom alla skolformer till 2018 års budget. I ett första steg berörs verksamheterna inom grundskolan och gymnasieskolan. Omställningsarbetet kommer att ske under vår- och höstterminerna 2018. En kartläggning av […]

yrkeshögskoleutbildningar
Politik & Samhälle

Eskilstuna får åtta nya yrkeshögskoleutbildningar

8 februari, 2018 Christer

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat åtta nya yrkeshögskoleutbildningar till Eskilstuna, som har möjlighet att starta hösten 2018. – Det är ett glädjande besked för Eskilstuna eftersom nio av tio får jobb efter en yrkeshögskoleutbildning och att yrkeshögskolan […]

etapp två
Politik & Samhälle

Ombyggnaden av gågatan i Eskilstuna fortsätter

5 februari, 2018 Christer

Idag den 5 februari fortsätter ombyggnaden av gågatan Kungsgatan i Eskilstuna, från Fristadstorget till Drottninggatan. Upprustningen sker i samverkan mellan Eskilstuna kommun och fastighetsägarna längs gatan. Den nya Kungsgatan knyter an till Fristadstorget och binder […]

sommarjobb
Politik & Samhälle

800 sommarjobb erbjuds inom kommunen i år

2 februari, 2018 Christer

Eskilstuna kommun är Södermanlands största arbetsgivare med över 400 olika yrkeskategorier. Nu i sommar finns det möjlighet att få testa på ett antal av dessa yrken i praktiken, antingen via ett sommarjobb eller feriepraktik. Det […]

Eskilstuna kommuns bokslut
Politik & Samhälle

Eskilstuna kommuns bokslut visar positivt resultat

1 februari, 2018 Christer

Eskilstuna kommuns bokslut redovisar ett positivt resultat för fjortonde året i rad. Det preliminära resultatet är 305 miljoner kronor vilket är 152 miljoner kronor över budget. – En stabil ekonomi är nödvändig för att klara […]

medborgarlöfte för 2018
Politik & Samhälle

Nytt medborgarlöfte för 2018 undertecknat

31 januari, 2018 Christer

Under måndagen 22 januari undertecknades det medborgarlöfte för 2018 i vilket polisen och kommunen lovar att genomföra en rad insatser i Eskilstunas prioriterade områden. – Medborgarlöftet breddas till alla de tre prioriterade områdena Skiftinge, Fröslunda […]

Skiftinge
Politik & Samhälle

Beslut idag om kommunens fastighetsköp i Skiftinge

30 januari, 2018 Christer

På kommunstyrelsens sammanträde idag den 30 januari ska det fattas beslut om köp av en fastighet i Skiftinge handelsområde. Ett beslut som skulle innebära att kommunen blir ägare av all mark i handelsområdet och möjliggör […]

välfärden
Politik & Samhälle

Ett dråpslag mot välfärden enligt Svenskt Näringsliv

25 januari, 2018 Christer

Regeringen och Vänsterpartiet lade förra veckan fram ett lagförslag om vinstbegränsning i välfärden, trots en förödande kritik från ett samlat näringsliv, tunga statliga myndigheter och ekonomisk expertis. – Regeringens förslag, som är helt styrt av Vänsterpartiet, bygger […]

Kompetensgallerian
Politik & Samhälle

Kompetensgallerian – ny mötesplats för arbete och studier

22 januari, 2018 Christer

Kompetensgallerian i Eskilstuna är en mötesplats där Arbetsförmedlingen, Eskilstuna kommun, Eskilstuna folkhögskola och Mälardalens högskola samarbetar för att förenkla för dem som funderar på framtida yrkes- eller studieval. Kommunens Yrkeshögskolecenter kommer också att ha sin […]

1 2 3 4 5 81