fler lärare
Politik & Samhälle

MDH i kampanj med 13 lärosäten för fler lärare

16 april, 2018 Christer

Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 fler lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu […]

påsklov i Eskilstuna
Allmänt

Dags för påsklov i Eskilstuna

30 mars, 2018 Christer

Det är dags för påsklov i Eskilstuna och under lovet erbjuder Eskilstuna kommun, föreningar och andra verksamheter en rad roliga aktiviteter. Dessutom går det att besöka kommunens mötesplatser, fritidsgårdar, bibliotek och museer. Bland aktiviteterna under […]

kriser
Politik & Samhälle

Studie visar stort kunskapstapp vid kriser

26 mars, 2018 Christer

Anna Johansson, forskare vid Mälardalens högskola (MDH), har analyserat metoder för att utreda olika typer av inträffade kriser i Norden och i Storbritannien. Studien visar att det saknas tillvägagångssätt för hur en inträffad kris ska […]

Rinmangymnasiet
Politik & Samhälle

T4 på Rinman startar inte till höstterminen

21 mars, 2018 Christer

Intresset för teknikprogrammets fjärde år (T4) på Rinmangymnasiet minskar. Därför har barn- och utbildningsnämnden idag beslutat att programmet inte startar hösten 2018. Sedan några år har Rinmangymnasiet erbjudit ett fjärde år på teknikprogrammet, vilket möjliggjort […]

gymnasieskolan
Politik & Samhälle

Fler sökande elever till gymnasieskolan

7 mars, 2018 Christer

De preliminära ansökningssiffrorna i årets val till den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna visar att antal sökande elever har ökat. Ökningen sker både till de nationella programmen och yrkesprogrammen, vilket hänger ihop med allt större årskullar. […]

Eskilstuna kommuns medarbetare
Politik & Samhälle

Stor omställning inom barn- och utbildningsförvaltningen

1 mars, 2018 Christer

Cirka 35 tillsvidareanställda berörs av ett omställningsarbete som genomförs på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna under vårterminen. Samtidigt visar en kartläggning att grundskolan och förskolan behöver anställa cirka 95 lärare, förskollärare med flera. Syftet med […]

Eskilstunas skolor
Politik & Samhälle

Gott betyg för Eskilstunas skolor av Skolinspektionen

27 februari, 2018 Christer

Eskilstuna är en väl fungerande skolkommun, så sammanfattar Skolinspektionen resultatet av granskningen som genomfördes under hösten. De brister som synliggjorts är bland annat möjlighet till studiehandledning på modersmål, uppföljning i förskoleklass och mottagandet på särskolan. […]

1 2 3 21