Nya miljarder satsas på underhåll av järnvägar

white-cloud-1447881

I sin infrastrukturproposition för 2018-2019 lägger regeringen nya miljarder jämfört med den plan som gäller nu. Huvudlinjerna i den nya propositionen lyfter att ramarna för vägunderhåll ska höjas med 7 procent, men främst är att järnvägsunderhållets ramar höjs med hela 47 procent jämfört med den plan som förra regeringen lagt.

För att kunna vidmakthålla dagens funktionalitet i järnvägsnätet så krävs det enligt Trafikverket totalt 156 miljarder kronor under perioden 2018-2029. Den totala ramen i den proposition som regeringen lämnat till riksdagen för detta avseendet landar i en ram om 125 miljarder kronor. Det blir tuffa prioriteringar även för vägnätet för att det inte ska bli sämre än vad det är idag, enligt Trafikverket. Där bedömer man att det behövs en ram på 189 miljarder kronor, medan regeringen föreslår en ram på 164 miljarder kronor. En mindre föreslagen summa från regeringen gör att det blir tuffa rangordningar om vilka järnvägssträckor och vägar som det ska satsas mest på.

road-220058

Som om detta inte vore nog enligt Trafikverket, så krävs ytterligare miljarder om målet skulle vara att komma ikapp med underhåll av väg och järnväg som släpar efter. Däremot föreslår regeringen en högre ram än Trafikverket till nya investeringar för utveckling av transportsystemet. Hur dessa pengar ska användas beslutas när den nationella infrastrukturplanen för 2018 fastställs. Inklusive underhåll och utveckling av transportsystemet så omfattar regeringens proposition totalt en summa av 623 miljarder kronor. Nuvarande plan för 2014-2025 omfattar en summa av 522 miljarder kronor.

Se tidigare artikel i ämnet!

Hela 69 järnvägssträckor kommer gå långsammare nästa år