Ny tågdepå i Gredby

Eskilstuna kommun har nu tagit ett steg närmare den nya tågdepån. Man har nämligen köpt mark i Gredby, där depån kommer placeras. Man har kommit överens med företaget Train Alliance om marken och utformandet av depån. Kommunen kommer äga depån, den kommer byggas av Peab och hyras av Mälab, med ett 25-årigt avtal. Tanken är att tågdepån ska serva de 33 nya persontåg som Mälab beställt för att trafikera järnvägsnätet i Mälarregionen från 2017. Depån räknas vara färdig under andra halvåret 2017.

Hela affären mellan kommunen och Train Alliance värderas till 85 miljoner kronor. Men då ingår även förbättringar för green Cargos godsvagnsverkstad i Gredby.  Train Alliance kommer agera anläggningspartner för just utformningen av depån, men också teknikval och placeringen av verkstaden.