En projektmodell från Tyskland kommer tas i bruk till hösten

Man har jobbat framgångsrikt med en projektmodell i Tyskland under flera år. Projektet handlar om mentorer till nyanlända. I Eskilstuna kommer man under hösten sätta igång med detta projekt på en gymnasieskola. 16 stycken nyanlända ungdomar i åldern 17-19 år på S.t Eskils gymnasium kommer få stöd av mentorer.

Dessa mentorer har en liknande bakgrund som eleverna och kommer även hjälpa eleverna med integreringen i samhället. En speciellt framtagen utbildning i mentorskap kommer dom även att genomgå. Man formar det utifrån elevernas behov och utmaningar. Det man hoppas med detta projekt är en ökad möjlighet för de unga nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden.

Tidigare har nyanlända som gått gymnasiet ofta hoppat av sina utbildningar. Man tror att mentorerna kommer bli positiva förebilder som bidrar till en förändring, Att förbättra utbildningen och ge mer kvalitet åt dessa unga människor har stor betydelse för vår framtid.

Projektet har dessutom fått 1,2 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Även samarbetspartner finns i projektet, en polsk skola med yrkesutbildningar för ungdomar och vuxna samt ett universitet i Finland. Projektet kommer drivas fram till och med september 2019.