ISS följer upp sina tuffa miljömål

ISS
Foto: Thomas Carlgren
ISS har ett av branschens högst uppsatta miljömål – att fram till 2020 minska det totala utsläppet av koldioxid med 35 %. Med hjälp av en rad olika initiativ ser man nu de positiva effekterna och kan konstatera en minskning av bland annat plastpåsar med hela 32 % bara sedan 2013 – vilket motsvarar 74 ton plast.

Miljöhänsyn är en grundläggande och ideologisk fråga för ISS och man arbetar med tydliga mål inom hela organisationen för att kontinuerligt minska miljöpåverkan. Sedan 2013 arbetar man målmedvetet och metodiskt med ett antal initiativ för att bland annat minska användandet av plastpåsar samt kemikalier.

– Vi är i en bransch där användandet av plastpåsar är en del av vår verklighet. Genom att bland annat ha utvecklat olika metoder i användandet av plastpåsar och ökat medvetenheten kring det hos våra servicemedarbetare har vi minskat användandet med 32 %. Detta är oerhört glädjande, säger Mats Sjögreen, central miljösamordnare ISS. Tittar vi på vissa enskilda kundkontrakt kan vi se en minskning på uppemot hela 75 %, vilket är fantastiskt bra, fortsätter Mats.

Med en minskning av plastpåsar på 74 ton har ISS lyckats reducera utsläppet av koldioxid med omkring 200 ton, vilket kan jämföras med vad drygt 100 bensindrivna bilar släpper ut på ett år.

Minskad kemikalieanvändning

Kemikalier är en annan del av verkligheten för ISS då en stor del av verksamheten består av städtjänster. Även här har företaget höga ambitioner och kan konstatera att de olika initiativen för att minska kemikalieförbrukningen ger fina resultat.

– Vi arbetar med automatiska doseringssystem, använder flaskor med doseringskapsyler och utbildar vår personal. På så sätt har vi minskat användandet av kemikalier med 29 % på tre år, säger Pontus Björkdahl, även han central miljösamordnare ISS. Det skapar dessutom en trygghet bland våra medarbetare att de nu kan känna att de har en säkrare arbetsmiljö.

Att ISS städtjänst är miljömärkt med Svanen är dessutom en positiv drivkraft i miljöarbetet och utmanar hela tiden företaget att arbeta med förbättringar för miljön. Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor skapar trygghet och mervärde hos företagets kunder då det även blir en del av kundens eget miljöarbete.


ISS Facility Services är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 8 500 medarbetare i Sverige och 34 000 medarbetare i Norden. De verkar inom ett flertal tjänsteområden som bland annat facility management, mat & dryck, teknik- & energitjänster, städtjänster och kontorstjänster.