MDH i kampanj med 13 lärosäten för fler lärare

fler lärare
Kampanjen ”jag är lärare” är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen.
Sverige har en akut lärarbrist. Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 fler lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går Mälardalens högskola (MDH) samman med 13 andra lärosäten i satsningen ”jag är lärare” för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

Satsningen är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen, där fjorton högskolor och universitet från olika delar av landet deltar för att locka fler att bli lärare.

– Sverige är i akut behov av fler behöriga lärare. Därför är det naturligt att vi går samman med andra universitet och högskolor i en gemensam, nationell satsning med målet att fler ska välja läraryrket, säger Pia Lindberg, akademichef för Utbildning, kultur och kommunikation vid MDH.

Den gemensamma kampanjen lyfter fram de egenskaper som krävs för att bli lärare, för att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Målet är att nå de människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen och att få fler att överväga att bli lärare.

– Vi tror att det finns massor av människor som har rätt egenskaper för att bli lärare, men som hittills inte sett sig som lärare eller övervägt möjligheten att utbilda sig till lärare. Människor som har förmågan att inspirera andra, som brinner för att arbeta med barn och unga, som vill bidra till samhällets utveckling och arbeta för att ge barn och unga de bästa förutsättningarna att möta framtiden. Dessa vill vi nå, för de behövs i skolan, säger Pia Lindberg

Om ”jag är lärare”

Kampanjen ”jag är lärare” är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Utvalda ambassadörer för kampanjen är Adam Tensta, Melika Zakariae och Klara Svensson. Dessa tre personer delar många egenskaper med en lärare och är inspirationskällor för många.

Läs mer på: www.jagärlärare.se