Behövs det fler poliser?

Behövs det fler poliser

På senare tid har det varit väldigt många skjutningar på flera platser i Sverige. Då säger de flesta: det behövs fler poliser! Men är det så enkelt? Ska vi förbättra säkerheten och tryggheten i samhället måste alla på olika sätt hjälpa till!  Polisernas ansvarsområde behöver spetsas och civilsamhället behöver ta ett större ansvar. Varje medborgare måste visa större civilkurage.

Polisens ansvarsområde.

För en dryg vecka sedan sa rikspolischefen Anders Thornberg i en radiointervju att polisen idag gör en del arbetsuppgifter som andra lika väl skulle kunna ta ansvar för. På så sätt skulle polisen få mer tid till brottsbekämpning. Det är en klok tanke. Att  få tid och resurser att mota och möta den organiserade brottsligheten måste idag få vara högsta prioritet för våra poliser.

Civilsamhällets ansvar

I Sverige är vi stolta över vårt föreningsliv och ideella organisationer. Men dessa behöver ta ett ännu större ansvar för säkerhet och trygghet i samhället. Folk vill ofta hjälpa till! Det ser vi exempel på i somras när människor spontant ville hjälpa till vid de stora skogsbränderna och nu senast när Missing people samlade många att söka efter den försvunna pojken i Falkenberg. Ett annat bra exempel är Grannsamverkan mot brott. Det är också viktigt att föreningslivet är tydliga med att lära ut goda värderingar till alla de barn och ungdomar som är med i deras verksamheter. Ledarna måste våga tala om värderingar, om vad som är rätt och fel, att våga direkt reagera på sådant som skapar ondska i samhället.

Civilkurage

Varje medborgare måste också våga reagera på sådant som gör att samhället riskerar att falla sönder. Vi måste alla våga stå upp för de goda värderingarna som vårt samhälle bygger på: förtroende, tolerans, allas lika värde, hjälpsamhet. Vi måste alla vara gränssättare mot negativa tendenser. För några månader sedan fick alla broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Vi kanske skulle ge ut en motsvarande om säkerhet och trygghet. Den skulle kunna heta ”När brottet närmar sig är det brått att reagera rätt”. Den skulle kunna innehålla tips på civilkurage, vad lagen tillåter att var och en kan och får ingripa, praktiska tips på daglig säkerhet hemma, hur man undviker att göda den organiserade brottsligheten.

enhet
Samverka

Samverkan

Allra viktigast är att de olika delarna av samhället samverkar för öka tryggheten. Det blir tyvärr lätt att de olika samhällsintuitionerna arbetar som stuprör utan kontakt med varandra. Det måste skapas bra lokala samverkans platser där kommunen, polisen, företag och civilsamhället möts i dessa frågor. Det lokala säkerhetstinget i Eskilstuna 2010 är ett bra exempel på hur man kan agera.  http://www.sakerhetstinget.se/Sakerhetstinget/Hem.html

/Ragnar Smittberg