Så samarbetar Fyra Mälarstäder 2019

Fyra Mälarstäder

Fyra Mälarstäder är ett samarbete mellan Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås som bland annat ska leda till att öka de fyra kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Tidigare i veckan träffades ledningarna från de fyra städernas kommunstyrelser, för att prata om hur arbetet med Fyra Mälarstäder ska utvecklas.

Gott samarbete
– Vårt goda samarbete fungerar väl och utvecklas vidare. I arbetet med att göra våra kommuner och regioner allt bättre för människor och företag tar vi med gemensamma krafter oss an våra möjligheter och utmaningar. Fyra Mälarstäder är ett unikt samarbete byggt på resultat, inte bara prat, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Inom Fyra Mälarstäder samarbetar de fyra städerna utifrån flera gemensamma utmaningar. Exempelvis infrastruktur, logistik, näringsliv och arbetsmarknad. Samarbetet har bland annat resulterat i den gemensamma Mälardalskartan som samlar information om pågående utvecklingsprojekt, ledig näringslivsmark och markanvisningar. Det finns också ett uppdrag som handlar om att se över vilka kommunala tjänster som Fyra Mälarstäder kan göra gemensamt.

– Under 2019 kommer vi fortsätta samarbeta inom infrastruktur, kompetensförsörjning, klimat och digitalisering. Vi kommer också att arbeta för att motverka el- och effektbrist samt hitta gemensamma lösningar för förskolebyggnader och vård- och omsorgsboenden. Fyra Mälarstäder är ett väl förankrat samarbete som kommer att ge oss bra förutsättningar för att komma längre i gemensamma frågor, säger Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna.

Träffen i veckan handlade framförallt om en gemensam utvecklingsplan som beräknas antas vid årsskiftet 2019/2020. Planen utgår från en gemensam avsiktsförklaring med tio samhällsviktiga områden. Syftet med planen är skapa vägledning kring samarbetet för att bidra till att utveckla kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Planen tar fasta på hur det ska vara att leva, bo och verka i Fyra Mälarstäder år 2050.

Viktiga datum för samarbetet Fyra Mälarstäder 2019
Ordförandeskapet för Fyra Mälarstäder roterar. September 2018 till september 2019 är Eskilstuna kommun ordförande.

18-19 september: Business Arena i Stockholm. Seminarier och nätverkande för samhällsutveckling och nya affärer. Fyra Mälarstäder deltar med en gemensam monter och representanter från respektive stad.
19 september: gemensamt möte med de olika kommunstyrelserna från Fyra Mälarstäder i Eskilstuna. Ordförandeskapet för Fyra Mälarstäder lämnas vidare från Eskilstuna till Strängnäs.