Sexuella regler

sexuella

Sexualdriften är en av våra starkaste drifter som kan styra oss på gott och ont. Ofta tar det tid att hitta sina egna regler och uttryck inom detta område. Samhälle och religion försöker ställa upp regler – men dessa accepteras inte av alla. Det är viktigt att vi var och en lär oss sunda sexuella regler omkring vårt eget och andras sexliv. Som lite vägledning beskriver jag nedan några motsatspar att fundera över.

1) Bejaka – inte förneka!

Det sexuella livet måste bejakas. Den måste utforskas och man måste hitta sina egna gränser. Om jag går utanför mina egna gränser riskerar jag att få dåligt samvete. Förnekande eller undertryckande av sexuella känslor kan å andra sidan skapa andra typer av psykologiska problem. Vissa människor kan acceptera handlingar inom sexlivet som andra absolut inte kan tänka sig. Kom ihåg att du väljer själv! Du är ansvarig inför dig själv! I detta ligger också att våga bejaka sin sexuella inriktning: hetero-, bi- eller homosexuell.

2) Respektera – inte nedvärdera!

Om du själv väljer dina gränser måste du också respektera andras. Du kanske inte accepterar föräktenskapliga förbindelser, homosexualitet, porr etc, men du bör respektera att andra kan tycka och vara annorlunda! Och du bör därför inte nedvärdera eller förlöjliga deras inställningar.

3) Frivillighet – inte tvång!

Alla sexuella relationer måste grundas på frivillighet. Om den andra parten säger nej så är det nej som gäller och inget annat. Häri ligger också insikten att sexuella handlingar med barn inte kan vara acceptabla: barn har inte nått mognaden att själva kunna styra sin sexualitet. Förförelse (från mannen eller kvinnan), att manipulera någon annan mot dennes vilja, är alltid förkastligt!

4) Trohet – inte otrogen!

Kärleken får ett av sina finaste uttryck i samlaget och den därmed totala känslan av samhörighet. Har man valt sin partner förväntas i de allra flesta fall också sexuell trohet. Det är ett val man gör. Många förhållanden har spruckit pga av otrohet.

5) Välsignelse – inte vanmakt

Någon har liknat sexualiteten med kärnkraften. Det är en oerhörd kraft som kan tämjas till välsignelse eller släppas lös till katastrof. På samma sätt måste min sexuella kraft tuktas för att bli till välsignelse. Handlingar som skadar mig eller som skadar andra är inte bra och de bör jag avstå från! Handlingar som inte KÄNNS bra (efteråt) bör jag inte ägna mig åt. När sex handlar om tvång och vanmakt är det inte längre någon positiv kraft i mitt liv.

6) Förlåtelse – inte förbannelse

Insikten om riskerna med sexualiteten leder också till att man måste lära sig att förlåta sig själv och förlåta andra för att kunna gå vidare! Vi står alla under växandets villkor. Det är mognad att kunna inse att man gjort fel, ändra sitt beteende och gå vidare. Vare sig man nu gjort fel mot sig själv eller mot någon annan på det sexuella området. Och om jag inser att jag själv kan misslyckas så kanske jag också bör kunna förlåta andra – för att kunna gå vidare i ett förhållande

/Ragnar Smittberg